Missie en Visie

Missie en Visie

MISSIE


Wij willen als Studievereniging een bijdrage leveren aan de professionalisering en profilering van de studenten van de studie Vaktherapie in Nijmegen. Dit wordt gerealiseerd door deze studenten in contact te brengen met de beroepspraktijk en met de studenten van andere differentiaties.  Daarnaast trachten wij de relaties tussen de verschillende opleidingen, docenten, onderzoekers, afgestudeerden, studenten en verwante instellingen/ organisaties positief te beïnvloeden.


VISIE


Middels de Studievereniging willen wij de studenten in contact brengen met leerzame en relevante evenementen en personen. Door middel van formele en informele activiteiten trachten wij onze leden in contact met elkaar te brengen en tegelijkertijd ondersteuning te bieden in individuele behoeften. Studenten worden in contact gebracht met het werkveld door middel van symposia, bedrijfsbezoeken en informele bijeenkomsten, om zodoende studenten inzicht te geven in de beroepspraktijk van het werkveld. Alle activiteiten zullen via deze pagina zichtbaar worden gemaakt.


Binnen de Studievereniging zal uitgegaan worden van 4 kernwaarden namelijk: Contact, Plezier, Professionaliteit & profileren en Samenwerking.


 

Contact: Het in contact brengen van studenten onderling, alumni, docenten en professionals uit het werkveld. Hierdoor zal het benaderen van het werkveld en andere professionals toegankelijker worden.


Plezier: Het organiseren van informele evenementen en ontspanning voor leden van de studievereniging. Even laten gaan van de studiedruk, maar ondanks dat toch met bekenden vanuit de studie ontspannen.


Professionaliteit en profileren: Het profileren van studenten om als professioneel therapeut aan het werk te gaan. Daarnaast de professionaliteit ontwikkelen door meer ervaring en kennis op te doen.


Samenwerking: Het samenwerken met medestudenten van andere media, het ontdekken van elkaars visie. Door deze samenwerking zal de ontwikkeling tijdens de studie verbeteren en krijgen studenten een breder scala aan professioneel handelen en communiceren.