Incitare

Welkom op de website van:

Wie zijn wij?

Samenwerken • Bij elkaar brengen • Verbinden


Wij zijn Studievereniging Incitare, voor Vaktherapeutische Beroepen in Nijmegen. Wij zijn er om de verschillende differentiaties (drama, muziek, PMT & beeldend) dichter bij elkaar te brengen, om de afstand tussen studenten en de arbeidsmarkt te verkleinen en om activiteiten te organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn! We hopen zo dat studenten meer betrokken raken bij de studie en elkaar beter leren kennen.